Om FH Management

Vores historie

Vi har siden etablering primo 2013 været med til opkøb og management af ejendomme for mere end 2 mia. kr. Primær fokus er på optimering af drift og udnyttelse af det potentiale, vi vurderer er mulig og lønsomt at gennemføre. Vi har således stor erfaring med større renoveringer, nybyggeri, udnyttelse af tagetager/kælder samt konvertering af erhverv til bolig. Vi har et samarbejde med specialister inden for de enkelte områder, for at sikre kvaliteten i hele processen fra planlægning til afslutning af de enkelte projekter.Ydelser

FH Management foretager asset management. 
Vi varetager alle opgaver inden for drift, optimering og udvikling af investeringsejendomme og ejendomsporteføljer. Det er bl.a. optimering af leje, finansiering, driftsomkostninger samt udvikling, renovering og køb/salg. Vi har ikke ejendomsadministration internt, da vi tror på at dette område håndteres bedst af uafhængig ekstern part.

 • Ledelse
 • Varetager kontakten til selskabets revisor, advokat, långivere, banker, bolig og erhvervslejere, ejendomsadministrator, viceværter, forsikringsmæglere, håndværkere m.fl.
 • Varetager kontakten til selskabets aktionærer og til eksterne interessenter (myndigheder, naboer m.fl.)
 • Forbereder og gennemfører bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, herunder indkaldelse og referat
 • Sørger for at effektuere bestyrelses– og generalforsamlingsbeslutninger
 • Udarbejder oplæg til koncernens finansieringsstruktur
 • Optimerer selskabets renteindtægter og renteudgifter under hensyntagen til den valgte finansieringsstruktur
 • Udarbejder drifts– og likviditetsbudgetter
 • Styrer udbetaling af udbytte
 • Forestår udlejning af ledige bolig – og erhvervslejemål evt. i samråd med eksterne ejendomsmæglere
 • Planlægger bygge– og vedligeholdelsesprojekter, herunder deltage i byggemøder, færdigmelding og 1 og 5 års eftersyn
 • Foretage ind – og fraflytningseftersyn i erhvervslejemål
 • Forestår den for den løbende drift nødvendige korrespondance
 • Sikrer inddrivelse af selskabets fordringer
 • Arbejder målrettet for optimering af den underliggende ejendomsportefølje med henblik på at følge den exit strategi bestyrelsen har lagt.
 • Forelægger bestyrelsen exit–muligheder undervejs