Medarbejdere

FH.jpg
Flemming Hansen
Partner

Min Baggrund: Jeg har arbejdet med ejendomme i København i mere end 30 år, heraf en lang årrække som erhvervschef i Nykredit,. Har været med til at etablere Nykredit Private Banking og arbejdet for formuende familier i Family Office i Luxembourg.

JK.jpg
Jan Krustrup
Partner

Min Baggrund: Jeg har arbejdet med ejendomme, ejendomsfinansiering og formuepleje i Nykredit i mere end 30 år, heraf 8 år i Private Banking.

MWA.jpg
Michael Andersen
Partner

Min baggrund: Mine faglige kompetencer er baseret på 14 år i den finansielle sektor. Særligt har jeg arbejdet med nødlidende investerings- og erhvervsejendomsporteføljer i Danmark, projektvurdering og projektfinansiering af ejendomme i Skandinavien samt controlling af bankers udlånsengagementer.

cm.jpg
Christian Melgaard
Asset Management Director

Jeg er Cand.polit./Statsaut. Ejendomsmægler med +30 års erfaring fra ledende stillinger i ejendomsbranchen. Min primære fokus er på investeringer, transaktioner, udvikling og asset management. Jeg har repræsenteret en række danske institutionelle investorer og udenlandske kapitalfonde med betydelige ejendomsporteføljer i Danmark, bl.a. som direktør for en FAIF-godkendt forvalter og senest som AM-direktør i et børsnoteret ejendomsselskab

KL.jpg
Katrine Larsen
Manager

I januar 2018 færdiggjorde jeg min finansbachelor fra Copenhagen Business Academy.
Jeg har siden starten af 2016 været ansat hos FH Management som hhv. studentermedhjælper og praktikant, og blev efter endt uddannelse fastansat som Asset Manager.

CE.jpg
Camilla Eriksen
Manager

Min baggrund: Jeg har i januar 2018 færdiggjort en professionsbachelor i finans fra Cph Business Academy med speciale i ejendomsadministration. Jeg har siden 2015 været ansat som henholdsvis praktikant, studentermedhjælper og nu som Asset Manager hos FH Management.