Nørrebrogade 155-159

  • Forberedt omdannelse fra erhverv til bolig
  • Frigørelse af bygning fra matrikel med henblik på udvikling
  • Genudlejning af erhverv