Nørrebrogade 155-159

  • Energirenoveret 2017
  • Etablereret 3 stk. moderne tagboliger
  • Modernisering af boliger inden genudlejning